Sannelig, sannelig sier jeg dere, om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Joh 8, 51.

Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve! Joh 14, 19.

 

Program for andre halvår 2023.

 

9 september: Langli bedehus

Tid: Lørdag kl 16.

Musikkseminar med opptak. Seminarholder Kjell H Grønbeck

14 - 15 oktober: Langli bedehus.

Tid: Lørdag kl 19.00 - søndag kl 17.00

Taler: Bjarne Gjuvsland.

11 - 12 november: Langli bedehus.

Tid: Lørdag kl 17.00 og 19.00 - søndag kl 11.00. 

Besøk fra bibelskolen på Fossnes. Tale av Jon Peder Samdal.

18 november: Langli bedehus.

Tid: Lørdag kl 16.00

Musikkseminar med opptak. Seminarholder Kjell H Grønbeck

9 - 10 desember: Langli bedehus.

Tid: Lørdag kl 19.00 - Søndag kl 17.00

Taler: Asbjørn Fossli

Program for første halvår 2024. 

 

20 - 21 januar: Langli bedehus.

Tid Lørdag kl 17.00 og 19.00 Søndag kl 11.00

Taler: Jon Peder Samdal.

 

17 - 18 februar: Langli bedehus.

Tid: og taler kommer senere

 

16 - 17 Mars: Langli bedehus.

Tid og taler: Kommer senere

 

13 - 14 April: Langli bedehus.

Tid og taler kommer senere.

18 - 19 Mai: Langli bedehus.

Pinsestevne.

Tid og talere kommer senere.

8 - 9 Juni: Langli bedehus.

Tid og taler kommer senere.