Sannelig, sannelig sier jeg dere, om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Joh 8, 51.

Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve! Joh 14, 19.

 

Program for første halvår 2023.

 

 

14 - 15 januar: Langli bedehus.

Tid: lørdag kl 19.00 - søndag kl 17.00

Taler: Asbjørn Fossli.

 

5 februar: Langli bedehus.

Musikkseminar med opptak. Seminarholder: Kjell H. Grønbeck. 

Første seminartime begynner kl 16.00

 

11 - 12 februar: Langli bedehus

Tid: Lørdag kl 19.00 - søndag kl 16.30

Taler: Rami Seppälä.

 

3 - 5 mars: Langli bedehus.

Tid: Fredag kl 19.00, Lørdag kl 19.00 - søndag kl 11.00

Taler: Jon Peder Samdal.

 

22 - 23 april: Langli bedehus

Tid: Lørdag kl 19.00 - søndag kl 16.00

Taler: Martin Fjære.

 

29. april: Langli bedehus.

Musikkseminar med opptak. Seminarholder: Kjell H. Grønbeck.

Første seminartime begynner kl 15.00

 

27 - 28 mai: Langli bedehus.

Pinsestevne: Møter Lørdag kl 14.00 - 15.00 og 17.00, Søndag kl 11.00

Talere: Ingar Gangås og Asbjørn Fossli.

Sang av Fossneskoret.

Bevertning.

 

18 juni: Møte hos Aud Flaten kl 17.00

 

9 september: Langli bedehus

Tid: Lørdag kl 16.00

Musikkseminar med opptak. Seminarholder Kjell H Grønbeck

14 - 15 oktober: Langli bedehus.

Tid: Lørdag kl 19.00 - søndag kl 17.00

Taler: Bjarne Gjuvsland.

11 - 12 november: Langli bedehus.

Tid: Lørdag kl 18.00 - søndag kl 11.00. 

Besøk fra bibelskolen på Fossnes. Tale av Jon Peder Samdal.

9 - 10 desember: Langli bedehus.

Tid: Lørdag kl 19.00 - Søndag kl 17.00

Taler: Asbjørn Fossli