Kirken, Hedenskapet og musikken.

28.01.2024. Det er nå lagt ut 36 seminartimer som lydfiler på https://langlibedehus.nll.no/

De tre siste som nettopp er spilt inn kommer som videoopptak senere, link til videoopptak finner du nederst på denne siden. Disse finnes også på Dybde.org 

"Å ta for seg musikken som fenomen, slik vi gjør i disse seminarene er egentlig et stort prosjekt. Det er så mange sider ved musikken man må behandle, så mange innfallsvinkler som hører med for å skaffe seg en noenlunde helhetlig forståelse av dette mysteriøse, ja ytterst gåtefulle fenomen". (Kjell H Grønbeck) Derfor følger mange seminar hvor vi tar frem og belyser en del av disse faktorer som gir denne helhetlige forståelse av musikken. Temaene vi har satt opp for hvert enkelt seminar er ment som en hjelp til å få et lite innblikk i hva som behandles.

For den som ønsker å trenge dypere inn i "musikkens mysterium", og søker kunnskap til den innsikt vi trenger for å kunne dømme rett om musikken og de spørsmål som oppstår i møte med den, er disse seminarene en gullgruve. Her er hjelp til å finne og ta vare på den gode og edle musikken, og ha den som en rikdom i livet. Og da blir den også et vern mot den skadelige og nedbrytende musikken som vi er omgitt av i dag.   

De tre første seminarene i serien som vi har kalt "Kirken, musikken og hedenskapet", kan brukes som en introduksjon til temaet, her blir flere forhold som er viktige tatt frem . Hvordan har kirken og dens ledere forholdt seg til musikken fra oldkirken og fremover mot vår tid? Augustin, Luther og Kierkegaard med flere, hadde alle stor og verdifull kunnskap i musikk som vi henter fram i disse seminarene.

For å forstå det moderne hedenskap, og se hvordan det i alle ting er kirkens og den kristnes absolutte motsetning, trenger vi å se mer på hva som er "Hedenskapets utspring, basis og fundament". Det er tema for seminar nr. 13. Hvordan er det å leve som hedning, uten håp og uten Gud? Det er et liv hvor angsten alltid ligger på lur, "Hedenskapet og angsten" er tema for den 14 timen. Platon og Sokrates var også hedninger, men de hadde en erkjennelse av at det finnes lover og verdier som står over mennesket, og som er forankret i det "sanne og skjønne og gode" og som derfor skal være retningsgivende for alt i menneskelivet. Også på musikkens område, dette tas opp i den 15 timen med tema "En etisk verdibasert musikkforståelse". 

Det var veldige ting som skjedde da det kristne budskapet fortrengte hedenskapet i Europa og i vårt land, en frigjøring fra mørke til lys, fra "åndløshet til ånd". Dette førte også til at vi fikk en kristen kultur i vårt land. I vår tid har vi med en bevegelse fra ånd å gjøre, inn i det nye hedenskapets mørke. "Som spydspiss og drivkraft i denne utviklingen har og den afroamerikanske musikken spilt en helt sentral rolle, og det sjokkerende er at kirken og det meste av kristenheten stiller seg åpenbart åpen og velvillig til dette". I de fire seminarene 19, 20, 21 og 22 er det dette som behandles, utdypes og belyses. Veldig aktuelt og avklarende!

Bibeltimer.

En serie med fire bibeltimer over Romerbrevet 7, holdt av Olav Rørtveit på Fossnes i 2019 er lagt ut på https://langlibedehus.nll.no/ Der finnes også to bibeltimer med Jon Peder Samdal fra Johannes 6, 24 - 36

På denne siden finner du også opptak fra pinsestevne 2022 med taler av Ragnar Andersen, en serie bibeltimer over tekster fra GT ved Per Bergene Holm og Martin Fjære.

 

Oldkirken - Seminar 1

Luther og Kirkegaard - Seminar 2

Vår tid - Seminar 3

Erfaringsbasert musikkforståelse - Seminar 4

Lovløsheten og musikken - Seminar 5

Luther, ungdommen og musikken - Seminar 6 

Den gåtefulle musikken - Seminar 7

Musikkens og evangeliets sanne kilde 1 - Seminar 8

Den som har øre, han høre - Seminar 9

Augustin - musikken, tiden og formen - Seminar 10

Musikk og form, det erotisk ubevisste - Seminar 11

Musikkens og evangeliets sanne kilde 2 - Seminar 12

Hedenskapets utspring, basis og fundament - Seminar 13

Hedenskapet og angsten - Seminar 14

En etisk verdibasert musikkoppfatning - Seminar 15

Til ånd - eller fra ånd? - Seminar 16

Postmodernismen - Den subjektive oppfatning og tanke som norm - Seminar 17

Musikk som utrykk for tilbedelse i ånd - Seminar 18

Den afroamerikanske musikk - skapt for å egge til synd - Seminar 19

Syndefallet og det seksuelle - Seminar 20

Hvordan rocken ødelegger barna og de unge - Seminar 21

Musikk, modning og dannelse - eller ødeleggelse - Seminar 22

Det demoniske og frykten for det gode - Seminar 23

Kirken og den dobbelte demoniske forførelse - Seminar 24

Den demoniske isolasjon - Seminar 25

Lovløshetens hemmelighet - Seminar 26

Den narsissistiske kultur - Seminar 27

Hvordan gjenkjenne Gud - eller djevelen i musikken? - Seminar 28

Musikken og verdensharmonien - Seminar 29

Musikk som utrykk for skjønnheten - Seminar 30

Musikken, tiden og evigheten - Seminar 31

Musikk i tjeneste for angsten for det gode - Seminar 32

Hvordan lykke og straff er ett og det samme - Seminar 33